Poniżej udostępniamy wszelkie regulaminy dotyczące współpracy z naszym Biurem, od korzystania z naszej strony internetowej https://www.alf.com.pl, po warunki udziału w organizowanych przez nas imprezach turystycznych. Dokumenty te stanowią fundament naszej działalności, pełniąc zarówno rolę informacyjną, jak i podstawę do rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych. Korzystanie z usług naszego Biura jest równoznaczne z akceptacją ich treści.