Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  Pobierz

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON  Pobierz

Certyfikat członkostwa Polskiej Izby Turystyki  Pobierz

Numer Identyfikacji Podatkowej  Pobierz

Certyfikat Signal Iduna Pobierz